Huisregels.

Onze huisregels

Als lid van v.v.SGV ben je gebonden aan onze huissregels. Deze regels bestaan zodat we een club kunnen zijn voor iedereen!

We hebben 3 hoofdpijlers binnen de club:

Respect

Heb respect voor elkaar en omarm elkaars verschillen. Niet iedereen is of denkt hetzelfde. En bij v.v.SGV is iedereen welkom!

Geen discriminatie

Discriminatie wordt bij v.v.SGV niet getolereerd! Heb je een nare ervaring? Zoek contact met onze vertrouwenspersoon.

Plezier

Plezier staat centraal. We komen hier om te sporten, te socializen en plezier te maken. En dat doen we met zijn allen!

Daarnaast hebben we ook huisregels:

  • Het betreden en gebruik van het complex is voor eigen risico

  • Ieder lid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het terrein en materiaal

  • Schelden, pesten en discrimineren we niet

  • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken

  • Ieder lid mag een ander corrigeren bij overtreding (sociale controle).

  • Auto’s, fietsen, brommers en scooters dienen op de daarvoor bestemde gestald te worden

  • Op het terrein geldt bij jeugdwedstrijden en activiteiten een algeheel rookverbod

  • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons sportpark

  • Alleen aangelijnde honden zijn welkom op het sportpark

 

Vertrouwenspersoon

Afina Scheper - 0614385498

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit. Onder ongewenst gedrag kunnen onder meer worden verstaan bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst worden ervaren. Een lid, vrijwilliger of ouder kan, een melder van ongewenst gedrag, verwijzen naar de vertrouwenspersoon van de club.
Alle leden, ouders, vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid bij te dragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag.

v.v. SGV
Sportpark onder de Juffer

Singel 2

9626 BM Schildwolde

v.v. SGV
Sportpark onder de Juffer

Singel 2

9626 BM Schildwolde

v.v. SGV
Sportpark onder de Juffer

Singel 2

9626 BM Schildwolde