Bij vv SGV moet iedereen plezier in en aan de voetbalsport kunnen beleven. Om dit te kunnen realiseren is een veilige sportomgeving een vereiste.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van functies binnen SGV die samenwerken met minderjarige leden en kwetsbare groepen.

Iedereen moet op zijn of haar club in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Een VOG, ofwel Verklaring Omtrent Gedrag, kan daarbij helpen. Een VOG is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag.

Een VOG geeft aan dat het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en andere vrijwilligers geen probleem vormt om op een club actief te zijn. Met een VOG draag je dus bij aan een veilige sportomgeving. (Tekst: Campagne Gratis VOG-regeling- Centrum veilige sport Nederland)

Voor het uitoefenen van een functie uit één van de onderstaande groepen is het hebben van een VOG bij vv SGV verplicht.

  • Jeugdcoördinator
  • Jeugdtrainer
  • Jeugdleider
  • Bestuurslid
  • Vertrouwenspersoon*

* De vertrouwenspersoon binnen SGV is Afina Scheper, 0614385498, of via e-mail.

Daarnaast kan het bestuur voor het uitoefenen van andere functies bij de vv SGV, een VOG verplicht stellen.