Het opzeggen van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK te geschieden bij onze secretaris Roy Scheper.