Geschiedenis van de v.v.S.G.V.

De voorloper van de S.G.V. was Woldjer Boys ( genaamd naar de Woldstreek) , volgens de archieven werd Woldjer Boys in november 1926 ingeschreven bij de Groninger Voetbalbond.Wegens financiële problemen en de oorlog werd in het jaar 1941 toenadering gezocht tot de Schildwolde Gymnastiek Vereniging , SGV was in die tijd een Omni vereniging met een Algemeen Bestuur.Besloten werd om Woldjer Boys op te heffen en een fusie aan te gaan met SGV. Woldjer Boys ging over op de naam S.G.V. Binnen de Schildwolder Gymnastiek Vereniging (S.G.V.) ontstond toen een afdeling voetbal per 1 mei 1941.

In het jaar 1948 wordt besloten het sportveld grondig aan te pakken. Een eerdere poging daartoe in het jaar 1943 strandde in verband met de oorlogsomstandigheden. In het jaar 1950 heeft de vereniging voor volksvermaker (eigenaar van het sportcomplex) de beschikking over een trainingsveld, een voetbalveld en een trapveldje voor de jeugd. In het jaar 1958 onderneemt de vereniging een poging het sportcomplex over te dragen aan de gemeente. De stemmen in de gemeenteraad staken tot twee keer toe waardoor het voorstel werd verworpen. In het jaar 1964 wordt een tweede poging tot overdracht ondernomen. Deze is wel succesvol. Het sportcomplex krijgt zijn huidige grootte na aankoop van een stuk grond langs Bouwmansgracht. Het complex heeft dan twee speelvelden, een trainingsveld en een trapveldje voor de jeugd. In het jaar 1967 komt er voor het eerst verlichting op het trainingsveld. In het jaar 1968 gaat de vereniging gebruik maken van de kleedkamers in de in 1963 gebouwde sporthal. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een tweetal zeer primitieve kleedkamers in het café aan de Hoofdweg v.h. Café Spanninga/Booy (thans Doorrit). In het jaar 1988 wordt de huidige accommodatie (kantine plus twee kleedkamers) in gebruik genomen. In het jaar 1998 staat de voetbalvereniging S.G.V. voor het eerst volledig op eigen benen. De omnivereniging (gymnastiek, handbal, voetbal, volleybal) die S.G.V. tot dat moment was, wordt ontbonden. De zelfstandige voetbalvereniging S.G.V. te Schildwolde is een feit. Enkele jaren daarna kreeg het nog naamloze sportpark in Schildwolde de toepasselijke naam ”Onder de Juffer” verwijzend naar de dicht bij het sportpark staande Juffertoren. Deze naam is bedacht door één van de oudste SGV-leden: Jan Iko Haan. De v.v. S.G.V. maakte ups en downs mee, maar vooral de drie kampioenschappen op rij zullen in veler herinneringen blijven. S.G.V. heeft zelfs een aantal jaren 2e klasse gespeeld en dat was nog nooit voorgekomen in de clubgeschiedenis. In 2013-2014 wordt er mede onder aandrang van de gemeente Slochteren geprivatiseerd. In 2014 / 2015 vindt er een grootscheepse renovatie plaats van het sportcomplex en kantine. De kantine krijgt een nieuwe c.v. en een nieuw dak en wordt compleet opnieuw van binnen en buiten in de verf gezet. Ook de kleedkamers worden vernieuwd. In januari 2016 wordt de vernieuwde accommodatie feestelijk heropend.
In juni 2016 wordt er een groots feest gevierd op de velden / in de tent van de v.v. S.G.V. i.v.m. het 75 jaar bestaan van onze voetbalclub.
Mede door het mooie weer werd het een onvergetelijk evenement en mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van de v.v. S.G.V.