Taakverdeling bestuursleden:

Mike Roelfsema
Voorzitter:

Dagelijkse leiding, wedstrijdzaken
06-29422091

Roy Scheper
Secretaris:

Dagelijkse leiding, wedstrijdzaken
[email protected]

Marvin van Dam
Penningmeester:

Dagelijkse leiding, penningmeester
[email protected]

Marten Postma
Lid

Vacant