Visie SGV 2017-2022

Visie SGV 2017-2022

Voetballende leden:

 • Plezier en met vrienden kunnen voetballen
 • Niveau aanbieden wat bij de spelers past
 • Gebruik maken van de verschillende voetballende leden om ook trainingen te geven. Wellicht met behulp van ouders
 • In de buurt hun sport kunnen beoefenen
 • Iedereen is welkom, geen uitzonderingen
 • Plezier staat altijd voorop. Is belangrijker dan prestatie
 • Proberen zoveel mogelijk kinderen aan sporten te krijgen, om zo van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de maatschappij
 • Een gemoedelijke vertrouwde omgeving bieden aan alle kinderen

Senioren:

1e elftal moeten de spelers op een goed niveau kunnen voetballen, zodat ze bij SGV op niveau kunnen voetballen in hun eigen dorp.

2e elftal kijken of er aanvulling vanuit het eerste kan komen of vise versa

3e elftal vrienden team, waarbij (oud) voetballers gezellig kunnen voetballen en voor een goede sfeer kunnen zorgen. Eventueel waar nodig de andere elftallen kunnen helpen

Vrouwen:

Recreatief op vrijdagavond voetballen. Een aantal vrouwen spelen op vrijdag omdat hun man/kind al op zaterdag voetbalt.

Bij voldoende speelsters kan de overweging gemaakt worden om op zaterdag te voetballen. Maar dat gaat niet ten koste van de vrijdagavond.

Junioren:

JO19: wanneer we een A elftal hebben kunnen we die voorbereiden op het senioren niveau. Af en toe laten mee voetballen met de Senioren is daarin ook een vereiste.

Bv: meespelen met 2e of 3e elftal of wisselspeler bij het 1e elftal om ze aan de senioren te laten wennen.

JO17: als er geen A is, dan geldt wat bij A staat ook voor B.

Vrienden voetballen met elkaar en willen dit op dit moment blijven doen.

JO15: afhankelijk van het aantal teams een 1e jaars en 2e jaars niveau, waarbij spelers die al langer met elkaar voetballen, we proberen die ook bij elkaar te houden.

JO13: afhankelijk van het aantal teams een 1e jaars en 2e jaars niveau, waarbij spelers die al langer met elkaar voetballen, we proberen die ook bij elkaar te houden.

Wel moet er gekeken worden of ze bij de JO11 al met elkaar hebben gevoetbald. Als er talenten rond lopen kunnen ze altijd aan het 1e team worden toegevoegd.

JO11: vrienden spelen met elkaar en we proberen daar ook op in te delen. Als er spelers zijn die qua niveau niet gelijk zijn, zullen ze in een lager elftal uitkomen, mits anders beslist word door de TC

JO9: Alleen het 1e zestal en eventueel het 2e zestal zullen op niveau ingedeeld worden.

Bij de volgende zestallen kan er ingedeeld worden door vrienden/vriendinnen. Waarbij wel gekeken wordt, dat sterkere spelers en/of 2e jaars in een hoger zestal spelen.

Voor de eventuele samenwerking met Siddeburen:

Traject: In januari heeft het bestuur van Siddeburen gebeld of we niet eens konden praten over de jeugd.

Eind januari hebben daarom 2 bestuursleden van SGV en 2 bestuursleden van Siddeburen gekeken wat de mogelijkheden zijn en waar we voor komen te staan, zowel positief, maar ook punten die meer aandacht vragen. We hebben de voor- en nadelen besproken en afgesproken dat de TC’s met elkaar om tafel kunnen om te kijken of we tot elkaar kunnen komen.

Begin maart hebben we als TC van SGV en Siddeburen bij elkaar gezeten. We hadden bijna alle teams verdeeld. En zijn terug gegaan naar de eigen jeugd (leiders/coaches) om te kijken hoe zij hierin staan.

Je merkte ook hier zowel positieve reacties als negatieve. En hierna zijn we in april nogmaals met beide TC’s om tafel gegaan en gezegd: zoals het nu gaat gaat het te snel. Wel gaan we kijken waar we elkaar kunnen helpen de komende seizoenen.

 • In welke leeftijdscategorie komen problemen (teveel of te weinig spelers)
 • In welke leeftijdscategorie is het van toegevoegde waarde om samen te gaan. Op niveau, dan wel op hoog niveau, dan wel op een lager niveau, maar in ieder geval eigen niveau.
 • We hopen hierdoor het plezier bij ALLE kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Vanuit de jongste jeugd wordt er gekeken of er teams samengevoegd kunnen worden.

1e team zal dan op een hoger niveau voetballen. 2e of volgende teams zullen ingedeeld worden op eigen niveau.

A/B

Bij A, B zal er gekeken worden naar een ‘selectieteam’ waarin er op een hoger niveau gevoetbald kan worden. Het 2e team zal, afhankelijk van het aantal spelers bij beide clubs, OF bij SGV OF bij Siddeburen voetballen, of samen ingedeeld worden op een lager niveau, waarbij ook hier de speler op eigen niveau voetballen.

Aan het eind van elk seizoen (april-Juni) zal gekeken worden of er spelers naar de senioren kunnen/moeten bij de eigen vereniging. Dit is afhankelijk van hoe de senioren er bij de vereniging voor staan. Hierbij wordt gekeken naar het 1e elftal. In de overige gevallen zullen de spelers eerst toegevoegd worden aan de jeugdelftallen.

C/D

De ‘selectie’ zal bestaan uit de 14 spelers van beide teams. De overige voetballers zullen worden verdeeld tussen SGV en Siddeburen of hier wordt ook gekeken naar een samenwerking. Het kan gebeuren dat er geen samenwerking is in deze leeftijdsgroepen. Dit zal jaarlijks bekeken moeten worden.

E

De komende 2 jaar zullen nog op zevental veld gehouden worden met 7 spelers. Hier wordt gekeken of er een selectie gemaakt kan worden met 8-9 spelers.

Vanaf 2018-2019 zullen het achttallen worden en kan er opnieuw gekeken worden.

F

De selectie zal bestaan uit een combinatie van SGV en Siddeburen. De overige teams zullen elk bij hun eigen clubs spelen. Wel moet gekeken worden of bv de F2 van SGV en Siddeburen mee kunnen trainen, zodat ze gewend raken aan het samen voetballen van beide clubs.

SJO:

 • De teams die samengaan zullen 1x bij SGV trainen en 1x bij Siddeburen.
 • De wedstrijden zullen het ene half jaar bij SGV zijn en het andere half jaar bij Siddeburen. De verdeling zal door beide TC worden gemaakt en er wordt gekeken of de elftallen evenredig verdeeld kunnen worden.
 • Het tenue zal van de club zijn waar ze op dat moment voetballen (op welk sportpark)
 • De spelers blijven lid van eigen club
 • Er zal niet worden ‘getrokken’ aan spelers van elkaar. De speler gaat in de senioren spelen voor de club waar hij lid van is.
 • Trainingen zullen middels APP(VTON) gegeven worden, mits anders en in overleg met de TC vastgesteld word.
 • Wanneer spelers met elkaar willen voetballen, zullen ze in principe in het lagere elftal gaan spelen

Voordelen SJO:

 • Elke voetballer kan op zijn/haar eigen niveau voetballen
 • Het niveau van de clubs/teams zal omhoog gaan
 • Het plezier van spelers zal waarschijnlijk hoger zijn, omdat ze op eigen niveau voetballen
 • We kunnen gebruik maken van elkaars kennis
 • We kunnen spelers meer bieden dan alleen plezier in eigen dorp

Nadelen SJO:

 • Voetballers zullen niet altijd met hun eigen vriendjes kunnen voetballen
 • Jeugd moet verder reizen voor met name de trainingen
 • Goed aangeven bij de KNVB, welk team waar speelt
 • Ouders zullen eerst weerstand ondervinden, met name tijdens trainingen van jongste jeugd
 • Oudere jeugd zal minder plezier hebben om naar trainingen toe te gaan in de periode oktober-maart vanwege slechte weer en fietsen naar andere club
 • Trainingstijden aanpassen aan afstand?

Als er vragen zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen (Jos Hoeksema, 0621182518)

X