Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019

Het voetbalseizoen 2019-2020 is alweer een paar maanden oud. Tijd om iedereen die betrokken is bij SGV op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom de voetbalvereniging. Het bestuur is ook dit seizoen voornemens om twee keer een nieuwsbrief uit te laten gaan met de nodige informatie.
De tweede nieuwsbrief kunt u in mei/juni 2020 verwachten.

Bestuur

Binnen het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 31 oktober jl. zijn Marlieke Struik en Nienke de Gries als bestuurslid herkozen. De functie-verdeling binnen het bestuur is als volgt: Henk Fokkema (voorzitter), Roy Scheper (secretaris), Marlieke Struik (penningmeester), Nienke de Gries (jeugdcommissie en activiteitencommissie), Mandy Kroeze (kantinezaken) en Manuela Overgaauw (commerciële zaken).
Tijdens de ledenvergadering is de vraag gesteld of SGV een aansprakelijksheidsverzekering heeft. Die heeft SGV inderdaad en wel voor haar bestuursleden, leden en vrijwilligers.

Veldverlichting

Zoals in een vorige nieuwsbrief al vermeld is het bestuur druk bezig om veldverlichting met LED verlichting te realiseren rondom het hoofdveld. Hiervoor heeft het bestuur een contract afgesloten met ’Energiek voor Elkaar’ uit Delfzijl, die voor SGV het gehele (subsidie)traject zal begeleiden. Inmiddels heeft het bestuur een financieringsovereenkomst gesloten met het Fonds Nieuwe Doen. Dit betekent dat het bestuur de uitvoering van het project begin volgend jaar kan opstarten, terwijl ’Energiek voor Elkaar’ druk doende is met het binnenhalen van de benodigde subsidiegelden. Vanuit de ledenvergadering heeft het bestuur een mandaat gekregen om maximaal 15.000 euro uit eigen middelen bij te dragen aan de veldverlichting. De verwachting is dat dit niet helemaal nodig zal zijn. Verder hoopt het bestuur dat de veldverlichting rondom het hoofdveld aan het eind van dit voetbalseizoen gerealiseerd is. Voor de uitvoering is wel een deel zelfwerkheid ingecalculeerd. Iedereen die hieraan in het voorjaar een bijdrage wil leveren kan zich bij één van de bestuursleden aanmelden.

Penningmeester

Onze penningmeester Marlieke Struik steekt veel tijd in het innen van de contributies. Het afgelopen seizoen zijn (net als het seizoen daarvoor) de contributies voor 100% geïnd, een goede zaak. Ongeveer 75% van de leden betaalt de contributie via automatische incasso. Dit betekent dat 25% dat niet doet. De penningmeester zou ook graag deze contributies automatisch willen innen. Leden die daar toestemming voor willen geven kunnen dat aangeven bij Marlieke via: [email protected]

Sponsoring

Het Club van 50 bord wordt weer een stukje voller, blij zijn wij met de 7 nieuwe leden. Het bord is nog niet vol, dus wil je lid worden, laat het ons gerust weten! Ook hebben we 3 nieuwe bordsponsoren: Dierenspeciaalzaak Dries van de Bunte, Onderhoudsbedrijf Sander en Design Hypotheek! Sluit je een hypotheek af

bij Design Hypotheek, laat hem dan vooral weten betrokken te zijn bij SGV en verdien € 150,- voor de club!
Geen nieuwe sponsoren, maar wel nieuwe shirts! Installatiebedrijf Pot Slochteren en Garage Maarten Muller hebben samen besloten om nog een extra team in nieuwe shirts te steken. We zijn altijd op zoek naar nieuwe shirtsponsoren en zijn hier dan ook heel blij mee!

Het 1e elftal speelt weer in de standaard klasse, daar hoort nieuwe kleding bij! We hebben Everts Tuinmachines bereid gevonden om naast een compleet nieuw tenue ook nieuwe tassen en inlooptruien te sponsoren. We zijn super trots op het resultaat!
Ook dit jaar kunnen leden en niet-leden voor 4 geselecteerde wedstrijden van FC Groningen kaartjes voor € 10,- bestellen. Houdt hiervoor Facebook en Instagram in de gaten! Voor iedere verkochte kaart vloeit er € 1,00 naar SGV. Vorig jaar zijn er 35 kaarten verkocht, we hopen dit jaar op nog meer FC supporters.
Sinds vorig jaar december zijn we aan loop gegaan met SponsorKliks, hiermee kan iedereen, leden, maar ook niet leden, die online aankopen doen, ons gratis sponsoren. Bij € 50,- aan opgebracht geld wordt dit uitgekeerd. Deze maand ontvangen we voor het eerst een geld uitkering van € 53,69. Super natuurlijk, maar dit kan nog veel meer worden wanneer iedereen z’n online aankopen via SponsorKliks doet. Voor uitleg over SponsorKliks zie de nieuwsbrief van juni of sponsorkliks.com.
De decembermaand komt er weer aan, cadeautjes, nieuwe zorgverzekering, vakantie boeken? Denk vooral even aan SponsorKliks!

Kledingcommissie

Dit seizoen hebben we een kledingcommissie opgestart. Deze commissie pakt de kleding van de spelers en de uitstraling van de vrijwilligers op en rond het veld op.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, is er dit seizoen een pilot gestart. De broekjes zitten bij een aantal teams (pilot), net als de shirts, nu standaard in de teamtas. In de teamtas zit ook een formulier met hoe om te gaan met de kleding, wasvoorschrift en de aantal aanwezige kledingstukken. Graag de vraag aan de ouders/verzorgers die wassen om dit formulier goed door te lezen en te controleren of alle kledingstukken nog in de teamtas aanwezig zijn. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het compleet houden van de teamtas. Wanneer dit goed bevalt, zullen de andere teams volgen. In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat de sokken ook in de teamtas zouden komen. We hebben besloten om dit eerst niet te doen.

Daarnaast zijn de trainers en leiders in een nieuwe jas gestoken om netjes voor de dag te komen bij de wedstrijden en er warm bij te lopen tijdens de trainingen. Voor vragen of opmerkingen m.b.t. kleding kan contact opgenomen worden met Manuela.

Kantine

Aan het begin van dit seizoen bleek dat er te weinig medewerkers voor de kantine beschikbaar waren. Daarom is besloten de ouders van de jeugd bij toerbeurt in te roosteren op zaterdagmorgen. Nu dat een aantal weken op deze manier is ingevuld kan gesteld worden dat dit tot nu toe prima is ingevuld door de ouders en overwegend met veel plezier. Wie interesse heeft om ook eens een

kantinedienst te doen kan contact opnemen met Mandy Kroeze via e-mail: [email protected]
SGV beschikt al enige tijd over Club TV. Dit is in de afgelopen maanden geoptimaliseerd, zodat op het grote scherm in de kantine iedere zaterdag diverse voetbalzaken en andere actuele dingen vermeld staan.

Senioren

Na een jaar afwezigheid beschikt SGV dit jaar weer over een eerste elftal in de standaard vijfde klasse. Een goede zaak voor de hele vereniging. Na een prima start heeft het (jonge) team, mede door vele blessures, het momenteel wat moeilijk. Het tweede team had een wat moeilijke start in de zesde klasse, maar met de komst van een aantal nieuwe spelers worden de resultaten zichtbaar beter. Naast het al bestaande Damesteam en 45+team is dit seizoen ook een 35+- team gestart. Hieruit blijkt dat ook bij SGV het voetballen op vrijdagavond in populariteit toeneemt.

Jeugd en Jeugdcommissie

De balans kan zo halverwege het seizoen opgemaakt worden en als we terug kijken op de competities bij de jeugd, dan kunnen we dik tevreden zijn!
Sportief gezien draaien alle jeugdteams mee in de top van de competities. De JO12-1 heeft inmiddels het kampioenschap binnen en de JO9 en de JO15-1 liggen nog op titelkoers.

Maar bovenal zien we gezelligheid en het “samen“ voetballen terugkomen bij de teams. Een mooi aspect waar ieder team en coach/trainer trots op mag zijn en waarvan we hopen dat het zich doorzet in de rest van het seizoen.
Ook het feit dat er zoveel oudere jeugdleden bereid zijn gevonden om te ondersteunen bij de jongere teams, maakt ons erg trots. Zij doen dit in de vorm van trainingen verzorgen of op zaterdag de wedstrijden begeleiden als scheidsrechter.

Als we kijken naar het aantal leden bij de jeugd zien we dat we gedurende de eerste seizoenshelft al aardig wat nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Met name bij de jongere jeugd zien we veel nieuwe talenten.
Wij zijn als club erg blij met deze groei, want om ons heen zien we toch wel menig sportclub/vereniging die het moeilijk heeft qua aanwas.

Zoals jullie waarschijnlijk weten werken we dit seizoen samen met Froombosch voor wat betreft de JO13-1 en de JO15-1.
Over beide groepen zijn we erg tevreden. Ook de geluiden uit de teams zijn positief en dat is waar we het voor doen. We zullen binnenkort ook samen met de jeugdcommissie van Froombosch een evaluatie voeren, maar uit de tussentijdse contact momenten blijkt dat beide verenigingen erg tevreden zijn over de gang van zaken tot nu toe.

In oktober hebben een aantal leden een opfriscursus bijgewoond in onze kantine voor wat betreft het fluiten van een team op groot veld. De cursus werd gegeven door iemand van de scheidsrechtersvereniging Oldambt/Veenkoloniën.
De avond was zeer geslaagd en wij zullen ook zeker het contact onderhouden met deze vereniging, zodat we in de toekomst meer voor elkaar kunnen

betekenen.
Op het moment van schrijven is er een aanvraag naar de KNVB gestuurd voor wat betreft een cursus voor scheidsrechters op half/kwart veld.
Aangezien wij veel jeugdleden hebben die het leuk vinden om zo nu en dan een wedstrijd te fluiten bij de jongste jeugd, vinden wij het belangrijk om deze jongens/meiden zoveel mogelijk handvaten te kunnen geven om met veel zelfvertrouwen het spelletje te begeleiden.

Daarnaast kunnen wij ook melden dat wij vanaf februari gebruik zullen maken van de keepersschool van Tonnie Meijer uit Appingedam ( www.keepersklas.nl ). Wij hebben Tonnie benadert met de vraag of hij ook iets voor ons zou kunnen betekenen qua keeperstraining voor zowel de jeugd als senioren.
Na een leuk gesprek te hebben gehad, zijn we tot de conclusie gekomen dat hij dit zeker kan en hebben we afgesproken dat hij na de winterstop 12 donderdagen bij ons op de club komt om de keepers vanaf de JO9 tot en met de senioren te trainen. Over de exacte invulling van deze avonden volgt later meer info.

Als laatste puntje zullen wij ook komend voorjaar weer starten met kaboutervoetbal. Ook over de invulling hiervan zullen we later meer informatie delen.

Al met al zijn wij erg blij met de huidige situatie qua jeugdafdeling.
Wij willen dan ook iedereen die betrokken is bij de jeugd, in welke vorm dan ook, bedanken voor zijn/haar inzet en enthousiasme.

De Jeugdcommissie

Activiteitencommissie

Nu het seizoen alweer bijna halverwege is kunnen we alvast terugblikken naar een aantal gezellige activiteiten die op ons sportpark hebben plaatsgevonden.

Het seizoen was al een tijdje onderweg toen we op een voor de meeste teams vrije zaterdag 19 oktober het bubbelvoetbal hadden op het trainingsveld. Letterlijk jong en oud, van de teams onder 11 tot en met de senioren, konden en gingen zich lekker uitleven in de ballen met hilarische botsingen en valpartijen tot gevolg. De fantastische vrijwilligers hadden het veld bijna voor niets klaargezet, want de daadwerkelijke pot voetbal die eigenlijk gepland stond, is er bijna niet van gekomen.

Vrijdag 15 november stond het koppeldarten op het programma. Er waren maar liefst veertien koppels opgegeven die de strijd met elkaar aangingen in drie poules, met het nodige publiek erbij om ze aan te moedigen. De uiteindelijke winnaars waren ‘Dartdevils 2’: Nick Gankema en Kevin van der Wolde, die er met de prijs van de Promenade Poelier vandoor gingen. Overigens leuk om te vermelden dat Damian Drenth de hoogste uitgooi van de dag had, nadat hij zijn 94 die nog op het bord stond kon wegstrepen.

Bij de regioderby SGV 1 – Siddeburen 1 op zaterdag 23 november heeft een

verloting plaatsgevonden tijdens de wedstrijd. Lootjes konden worden gekocht bij Levi Jager en Gerben Kruizenga. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Fokke Folkersma, waarvoor dank. De opbrengst van deze verloting zal later in het seizoen weer gebruikt worden voor leuke activiteiten.

Op zaterdag 30 november zal SGV hoog bezoek verwelkomen. De kinderen van de JO8 en JO9 hebben eerder in de week samen met hun jongere broertjes en zusjes hun schoentjes gezet in de feestelijk aangeklede kantine. Wellicht hebben de zwarte pieten deze mooie schoenen wel gevuld op 30 november… wie zal het zeggen…

Voor de senioren en de JO17 regelt de commissie op zaterdagavond 14 december een uitje naar Prison Island in Assen. Dit is een soort escaperoom in een gevangeniscomplex, waar je als team codes kraakt, raadsels oplost en (fysieke) uitdagingen aangaat. Voor een relatief kleine bijdrage van € 10 voor de JO17 en € 15 voor de senioren kun je daarvoor anderhalf uur aan de bak met elkaar. Buiten deze activiteiten is er ook een bar met gelegenheid om te poolen, tafeltennissen of darten. Dit belooft dus een heel gezellige avond te worden! Opgave voor deze activiteit kan bij Henriëtte Lebbink (06-36539046) of Aafko Roggema (06- 41484497)

Zaterdag 21 december organiseren we zoals vanouds het jaarlijkse FIFA- toernooi, wat altijd zorgt voor veel leuke virtuele confrontaties tussen een jongere en iets minder jongere generatie, met altijd wel een paar verrassingen. De inleg hiervoor is € 5,-; dit is inclusief twee consumpties, een zakje chips en een ronde hapjes.

Hiervoor kun je een opgave insturen naar Marcel Joostens (06-13624711) of Marvin van Dam (06-23479145) of je kunt je opgeven in de kantine.

Het eerste evenement in het nieuwe jaar is, mooi in thema, Knallend Het Jaar In! Bij deze nieuwjaarsreceptie, in een sfeervol SGV-jasje gegoten, kan iedereen die de club een warm hart toedraagt elkaar de beste wensen overbrengen. Tevens staan er een aantal activiteiten gepland, waaronder een verloting met prijzen als een high tea voor twee personen bij restaurant De Boerderij in Slochteren.

Ook in het komende kalenderjaar liggen er nog een aantal leuke evenementen in het verschiet, waaronder bijvoorbeeld een apekooi, pubquiz en uiteindelijk natuurlijk de seizoensafsluiting.
Voor vragen of opmerkingen aangaande de activiteiten kunt u één van ons bereiken. Laten we er met elkaar nog een sportief, gezellig en leuk seizoen van maken!

Wij kunnen nog wel wat Brains & Hands gebruiken in de activiteitencommissie, dus mocht je interesse hebben, meld je dan aan bij één van onderstaande personen!!!

De Activiteitencommissie: Nienke de Gries, Marcel Joostens, Henriëtte Lebbink, Aafko Roggema en Marvin van Dam.

Schildwolde, november 2019, het bestuur

X