Nieuwsbrief November 2018

Nieuwsbrief November 2018

Het voetbalseizoen 2018-2019 is al weer een paar maanden oud. Tijd om iedereen die betrokken is bij SGV op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom de voetbalvereniging. Het bestuur is voornemens om twee keer per seizoen een nieuwsbrief uit te laten gaan met de nodige informatie.
De tweede nieuwsbrief kunt u in maart/april 2019 verwachten.

Bestuur

Binnen het bestuur hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 oktober jl. zijn Herman Schoenmaker als voorzitter en Stephan Bakker en Jos Hoeksema als bestuurslid afgetreden. Daarvoor zijn als nieuwe bestuursleden gekozen: Henk Fokkema (voorzitter), Nienke de Gries (jeugdcommissie en activiteitencommissie), Mandy Kroeze (kantinezaken) en Manuela Overgaauw (commerciële zaken). Secretaris Roy Scheper en penningmeester Marlieke Struik zijn aangebleven als bestuurslid.
Tijdens de ledenvergadering is Herman Schoenmaker door de leden benoemd tot erelid van SGV voor zijn vele verdiensten voor de vereniging gedurende bijna 40 jaar.

Penningmeester

Onze penningmeester Marlieke Struik steekt wel tijd in het innen van de contributies. Het vorig seizoen zijn de contributies voor 100% geïnd, een goede zaak. Ongeveer 75% van de leden betaalt de contributie via automatische incasso. Dit betekent dat 25% dat niet doet. De penningmeester zou ook graag deze contributies automatisch willen innen. Leden die daar toestemming voor willen geven kunnen dat aangeven bij Marlieke via: [email protected]

Sponsoring

Manuela Overgaauw is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de sponsoring. Zij stelt zich graag aan u voor. Na in Holwierde en Groningen te hebben gewoond en gevoetbald, woon en voetbal ik sinds 2,5 jaar in Schildwolde. Ik ben benaderd om in het bestuur te komen voor de sponsoring van de club. Gerhard Bos en Jan Wolf vormden tot nu toe de sponsorcommissie. Gerhard heeft besloten hiermee te stoppen, waardoor ik nu samen met Jan Wolf de sponsorcommissie vorm. Wilt u benaderd worden voor sponsoring? Stuur gerust een mailtje naar [email protected], of spreek ons aan.

We zijn druk bezig met het werven van nieuwe sponsoren en dat gaat goed! Fijn dat bedrijven onze club een warm hart toedragen. De afgelopen maanden zijn nieuwe contracten afgesloten met Dierenartsenpraktijk Schildwolde, Sportprijzenonline.com en de Kostwinder Schildersgroep. Het contract van Timmerbedrijf Kooi uit Schildwolde is weer met drie jaar verlengd.

Maar met z’n drieën hopen en denken wij nog meer te kunnen bereiken. We zijn dan ook op zoek naar een derde commissielid die 1x per maand met ons wil vergaderen en net als ons nieuwe sponsoren wil benaderen en bestaande sponsoren wil behouden. Lijkt dit je leuk? Spreek ons ook hierover gerust aan of stuur een mailtje naar [email protected]

Kantine

Binnen het bestuur is Mandy Kroeze verantwoordelijk voor de kantinezaken en de vrijwilligers. Gelukkig heeft de kantine al vele vrijwillige medewerkers, maar er zouden nog wel een aantal bij kunnen. Interesse? Mail Mandy: [email protected]

Voor de kantinemedewerkers en andere belangstellenden zal er in het voorjaar een EHBO-cursus in de kantine worden gegeven. Nadere informatie volgt.
In de afgelopen maanden zijn een aantal vrijwilligers bezig geweest met een nieuwe inrichting van de kantine. Het is nog niet helemaal af, maar het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Ook beschikt SGV inmiddels over Club TV. Op het grote scherm in de kantine staan iedere zaterdag diverse voetbalzaken en andere actuele dingen vermeld.

Overleg gemeente

Onlangs zijn twee bestuursleden naar een bijeenkomst van de gemeente geweest, waarbij bijna alle buitensportverenigingen uit de gemeente Midden- Groningen aanwezig waren. Gesproken is onder meer over een Tarievennota, waarbij alle verenigingen gelijk worden getrokken bij de tarieven voor onder meer de veldhuur. Waarschijnlijk gaat de nieuwe regeling financieel gunstig uitpakken voor SGV. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden.

Senioren

Na veelvuldig overleg aan het eind van vorig seizoen is helaas het besluit gevallen om dit seizoen geen eerste elftal in de standaard klasse te laten voetballen. Er is gekozen voor twee senioren teams en een JO19-team. Daarom speelt het derde elftal van vorig seizoen momenteel als SGV 1 in de reserve 5e klasse. SGV 2 speelt net als vorig seizoen in de reserve 6e klasse. Beide teams strijden momenteel mee om de bovenste plaatsen.

Sinds dit seizoen heeft SGV voor het eerst een 45+ team. Ongeveer twaalf enthousiaste spelers, met en zonder voetbalervaring, trainen trouw iedere dinsdag en spelen geregeld op vrijdagavond een toernooi. A.s. vrijdag 16 november spelen zij hun toernooi bij SGV vanaf 19.00 uur. Nieuwe spelers bij dit team zijn van harte welkom.

Jeugd en Jeugdcommissie

Na de algemene ledenvergadering van 18 oktober j.l is de jeugdcommissie in de nieuwe samenstelling aan de slag gegaan om alles voor onze jeugdleden zo goed mogelijk te faciliteren.
Wat doet de jeugdcommissie eigenlijk allemaal? En wie zijn er lid van deze commissie? Als belangrijkste taak heeft de jeugdcommissie ervoor te zorgen dat alle jeugdleden op een goede manier kunnen trainen en voetballen. De jeugd- coördinatoren zorgen ervoor dat de trainers en leiders op de hoogte zijn van alle zaken die te maken hebben met de teams, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders en begeleiders. In de jeugdcommissie hebben we 5 coördinatoren. Dit zijn Marcel Joostens, Jeroen Broeksema, Marvin van Dam, Jenneke van Dorresteijn en Jan Kuiper.

Daarnaast is Nienke de Gries verantwoordelijk voor de algemene zaken voor de jeugdcommissie en zit zij namens de jeugd in het bestuur van de club.

De leden van de jeugdcommissie hebben daarnaast regelmatig onderling contact over voetbalinhoudelijke zaken. Dit kan gaan over zaken zoals hulp bij trainingen, voetbalinhoudelijke richtlijnen, nieuws vanuit de knvb, teamsamenstelling, maar ook de beschikbaarheid van materialen, kleding etc. Heb je vragen of opmerkingen over iets van onze jeugd, dan horen wij dit graag. Samen met alle spelers en vrijwilligers proberen we te zorgen voor een prettig, sportief en goed georganiseerd voetbalklimaat bij de club!

NIEUWS VANUIT DE JEUGD

Cursus pupillentrainer JO8 tot en met JO13

De club is door voetbalclub NEC Delfzijl benaderd om gezamenlijk met andere verenigingen uit de regio een cursus pupillentrainer bij te wonen. Het gaat hier om 4 avonden van circa 3 uur waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • –  Basisinformatie
 • –  Wat is voetbal?
 • –  Tips voor trainers
 • –  Het coachen van spelers

  Daarnaast zal er ook daadwerkelijk geoefend worden met een team om bovengenoemde punten in de praktijk te kunnen toepassen.
  Na een inventarisatie binnen de club, hebben we de volgende personen bereid gevonden om de cursus bij te wonen:
  Afina Grijpstra, Theo Bolt, Matthijs Bolt, Arwen de Vries, Kevin v/d Veer, Jan Kuiper, Marijn Jager en Roel Buitenkamp.

  Keeperstraining

  De jeugdcommissie heeft Richard Oostebring bereid gevonden om keepertrainer te worden van de oudste jeugd. Richard is keeper bij het 2de elftal van SGV en heeft al enkele jaren ervaring als keepertrainer. Hij reageerde dan ook erg enthousiast toen we hem benaderden!

  Hij zal de keepers van de JO13 tot en met JO19 onder zijn hoede nemen.
  Ook voor de jongste jeugd is de jeugdcommissie op zoek gegaan naar een keeperstrainer. En deze hebben we gevonden! Kevin v/d Veer zal deze taak op zich gaan nemen. Kevin is jarenlang zelf keeper geweest bij de jeugd, maar wil zich nu gaan richten op het trainen van de jeugd.

  Scheidsrechtercursus

  Vanuit de vereniging bieden we oudere jeugdleden elk jaar de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. Voor deze cursus hebben de volgende spelers zich inmiddels aangemeld. Julian Hoeksema van de JO15 1, Nik Geertsema van de JO15 2 en Stefan Bodde van de JO17 1.

  Als club zijnde vinden we het opleiden van scheidsrechters belangrijk, omdat het enerzijds de spelers zelf een goed spelinzicht geeft en daarnaast is het fijn om scheidsrechters binnen je club te hebben die de jongste teams kunnen begeleiden. Daarom zijn we aan het kijken of we ieder jaar het JO15 team als groep zijnde de cursus te kunnen laten volgen.

Kaboutervoetbal

In het voorjaar zullen wij weer starten met kaboutervoetbal!
Kaboutervoetbal is het op spelende wijze leren voetballen van 4 en 5 jarige kinderen.
Op 10 zaterdagochtenden tijdens de voorjaarscompetitie zullen er trainingen georganiseerd worden voor de kabouters.
Deze trainingen zullen worden geleid door dames van het dameselftal van SGV. Deelname kost voor 10 trainingen 20 euro per kind.
Mocht je al kinderen weten die geïnteresseerd zijn in kaboutervoetbal dan kunnen die zich opgeven via [email protected]

TC 3 cursus voor Rutger Drewel (JO19)

Voor zijn studie Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hanzehogeschool in Groningen moest Rutger Drewel, zelf spelend in de JO19 1, een opleiding kiezen binnen zijn profileringsruimte.
Binnen de ALO zelf is het organiseren en begeleiden van sportlessen en – activiteiten één van de belangrijkste taken. Kinderen en jongeren leren bewegen, leren over bewegen en enthousiast maken voor het actief sporten en bewegen. Het sporten zit bij Rutger zelf absoluut in zijn bloed, na eerst op volleybal te hebben gezeten voetbalt Rutger namelijk vanaf de e-tjes (tegenwoordig JO11) bij SGV.
Sinds een paar jaar geeft hij ook training, logischerwijs heeft hij er dan ook voor gekozen de cursus Trainer/coach voetbal 3 / UEFA C te volgen.
Deze cursus volgt hij op de vrijdagen. Zijn docenten vanuit de KNVB zijn Bas Veldman, Mischa Visser (bondscoach van Onder 16 en Onder 18), Jans Bos en Martin Koops. Laatstgenoemde was in het seizoen 2009/2010 trainer van SGV. Vanuit de opleiding zijn er een aantal praktijklessen en daarnaast loopt Rutger stage bij SGV JO15-2, die hij op de dinsdag en donderdag training geeft en op de zaterdagen coacht. Naast de theorielessen en praktijk komen nog zelfstudie- uren.
Na het met goed gevolg afleggen van de cursus (toetsen Voetbal theorie en spelregeltoets, de opdrachten en de ‘Proeve van Bekwaamheid’) mag Rutger hopelijk aan het einde van dit seizoen zijn diploma in ontvangst nemen.
SGV investeert graag in de ontwikkeling van Rutger en wenst hem veel succes en vooral veel plezier tijdens de cursus en hoopt nog jaren plezier te hebben van deze enthousiaste trainer.
Met hem is in ieder geval afgesproken dat hij, in ruil voor het betalen van deze cursus, in ieder geval ook volgend jaar training geeft aan de jeugd van SGV.
Door middel van deze investering zal namelijk ook het trainingsniveau hoger worden en leiden we steeds betere voetballers op.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

De UEFA voert in 8 verschillende landen onderzoek uit naar het kopgedrag van jeugdige voetbalspelers (leeftijdscategorieën jongens onder-11, onder-13 en onder-17 en meisjes onder-17). De afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen zal dit onderzoek in Nederland uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de kopfrequentie en de manier van koppen is in het jeugdvoetbal.

De RUG heeft ook onze club gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Wij willen hier graag aan mee werken en hebben onze JO11 1 opgegeven voor dit onderzoek.
Binnenkort zal er een team van de RUG aanwezig zijn bij 1 of meerdere wedstrijden van de JO11 1 om materiaal te gaan verzamelen voor dit onderzoek.

Evaluatie najaarscompetitie/voorbereiding voorjaarscompetitie

Voor de evaluatie van de najaarscompetitie en voor de voorbereiding van de voorjaarscompetitie hebben we dit jaar voor een andere aanpak gekozen.
We willen als jeugdcommissie zijnde graag met de trainers/leiders van ieder team een 20 minuten gesprek aan gaan en hierin alle onderwerpen naar voren laten komen.

We zijn nog aan het kijken hoe we de bijeenkomsten aan het begin en aan het einde van het seizoen kunnen gaan invullen.

Activiteitencommissie

Net als de meeste andere voetbalverenigingen heeft ook SGV een activiteitencommissie die voor activiteiten buiten het voetbal om zorgt. De activiteitencommissie heeft sinds dit seizoen een bijna compleet andere bezetting en bestaat uit Nienke de Gries, Alinda Kor, Mandy Kroeze, Henriëtte Bennenga, Aafko Roggema en Marcel Joostens. Deze groep heeft al meerdere keren vergaderd en daarbij al tal van activiteiten op de agenda gezet.

De activiteiten worden doorgaans gepromoot via de social media kanalen van SGV (Facebook en Instagram), daarnaast hangen er in de kantine tegenwoordig een aantal kliklijsten waar de posters in hangen.

Op korte termijn zal er voor de jongste jeugd één en ander georganiseerd worden rondom Sinterklaas, er is al contact geweest met de Goedheiligman en deze heeft toegezegd dat er zeer waarschijnlijk wel een aantal Pieten een bezoekje aan SGV zullen brengen. Wellicht komen ze dus binnenkort wel een wedstrijdje kijken.
In ruil daarvoor heeft de activiteitencommissie besloten om Sinterklaas niet met lege handen naar Spanje te laten varen, maar zullen de leden van de JO8, JO9 en JO11 een kleurplaat krijgen, die ze in hun schoen kunnen stoppen en bij de kantine kunnen inleveren op maandag 26 of woensdag 28 november.

Zaterdag 22 december staat het inmiddels traditionele FIFA-toernooi op de agenda, waarbij tientallen spelers en speelsters, van jong tot oud, op de PlayStation zullen uitmaken wie de wisselbokaal over mag nemen van Niek Warringa.

De week daarna, zaterdag 29 december, belooft een fantastische dag te worden rondom de kantine. We willen namelijk met elkaar het jaar uitknallen, waarbij onder andere oliebollen gebakken zullen worden en verkocht worden om geld binnen te halen voor activiteiten voor de jeugd.

Dan zal ook bekendgemaakt worden hoeveel geld er is opgehaald met de verkoop van de loten van De Grote Clubactie. Ook deze actie is georganiseerd door de activiteitencommissie, die met het opgebrachte geld een clinic van FC Groningen organiseert in april.
Houdt daarom onze Facebook, Instagram en andere promotie in de gaten om

niks te missen van de activiteiten.
Heb je zelf nog een leuk idee voor een activiteit? Trek dan even aan het jasje van één van de leden van de activiteitencommissie!

Activiteitenkalender 2018/2019

 • Maandag 26 en woensdag 28 november : Schoen zetten JO 8 tot en met JO 11
 • Vrijdag 30 november : Klaverjassen
 • Vrijdag 21 december : Klaverjassen
 • Zaterdag 22 december : Fifa toernooi
 • Zaterdag 29 december : Knallend het jaar uit!!

Nog niet alle activiteiten voor na de winterstop staan vast. Onderstaande activiteiten kunt u al wel noteren in de agenda. De rest volgt zo spoedig mogelijk.

 • Zaterdag 6 april : Vrijwilligersavond
 • Vrijdag 26 april : Fc Groningen clinic voor de jeugd
 • Vrijdag 17 mei : Teamklaverjassen
 • Zaterdag 22 juni : Seizoensafsluiting

Het bestuur

X