Kunstgras veilig bevonden

Zoasl U alleen weet is er veel te doen op sporten op kunstgras met rubbergranulaat, de Europese Commsissie heeft gevraagd aan het ECHA om alsnog nader onderzoek te doen naar deze korrels.

De bevinden van het ECHA treft U hieronder aan.

HELSINKI – Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat geldt ook voor de mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt.

 Dat oordeelde het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dinsdag na onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemde de risico’s voor de gezondheid in december al „praktisch verwaarloosbaar”.

Critici stellen dat het materiaal hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevat en ziekmakend kan zijn. Het ECHA bevestigt dat er tal van gevaarlijke stoffen in zitten, maar dat de kans op kanker zeer laag is. Behalve inslikken en inademen werd ook gekeken naar huidcontact met de korrels. Het advies is wel te douchen na het sporten.

Mochten er meerdere ontwikkelingen zijn dan houden wij U daarvan op de hoogte.

Herman Schoenmaker.

 

X