Extra Algemene Ledenvergadering vv S.G.V.

Extra Algemene Ledenvergadering vv S.G.V.


Hierbij nodigt het bestuur van de v.v. S.G.V. u uit voor de extra algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op:

Donderdag 30 maart 2017
 om 21.15 uur in de kantine te Schildwolde

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Financiële situatie vv S.G.V.
  5. Club/toekomstvisie van het bestuur
  6. Mogelijke samenwerking SGV & Siddeburen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
X