‘Club van 50’

Het doel van het oprichten van een ’Club van 50’ is het genereren van extra inkomsten voor de voetbalvereniging SGV. Van de inkomsten worden voorzieningen gefinancierd die op een andere manier niet door de vereniging kunnen worden betaald.

Het is de bedoeling dat ieder lid van de ’Club van 50’ per jaar 50 euro inlegt. Het geld zal niet terechtkomen in de clubkas, maar wordt gereserveerd op de rekening van de penningmeester.

Er vindt 1x per jaar een vergadering plaats met de leden van de ’Club van 50’. Daar wordt verantwoording afgelegd over het door SGV gevoerde beleid en wordt afgesproken op welke wijze het geld van de ’Club van 50’ zal worden besteed.

De namen van de leden van de ’Club van 50’ staan op een apart gemaakt bord, die voor iedereen zichtbaar in de kantine hangt.

Voorzieningen die hiervan eventueel kunnen worden gefinancierd zijn:

  • Jeugdactiviteiten
  • Nieuwe trainingsfaciliteiten
  • Onderhoud accommodatie

Inmiddels zijn er een aantal voorzieningen met het geld van de ’Club van 50’ gerealiseerd:

  • Nieuwe ballenvangers
  • Nieuwe TV
  • Jeugdactiviteiten

Draagt u de voetbalvereniging SGV ook een warm hart toe, word dan ook lid van de ’Club van 50’, want zonder uw bijdrage zullen bepaalde voorzieningen en activiteiten nooit gerealiseerd kunnen worden.

Wilt u toetreden tot de ’Club van 50’ of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Manuela Overgaauw, tel (060 15 45 68 07

Huidige ledenlijst ‘Club van 50’

Jan Eggens (Brinkslaan)
Stephan Bakker
W. Barels
Belastingkantoor Dallinga
Jur en Jet

Tom Bodde
Tony Bos
Dierenartsenpraktijk Schildwolde
Elwin van den Berg
Henk Fokkema
Fokke Folkersma
Anjo Haan
Erik Haverkamp
Leyi Hu
J.R. Huizinga
F. Huizinga
Fam. Jansma
Marcel Joostens
Mark Klooster
Tom Klooster
Klus en timmerbedrijf Harjo Nijboer
Klaas Kwant
Makelaardij Reilink Vastgoed
H. Nijboer
Palletrecycling Noord
Sander Prins
Kurt Ramm
Johan & Gea Ritsema
W.W. Schaap
Roy Scheper
H.N. Schoenmaker
Spithorst Schildwolde
Tjarko Starke
Dhr. Van Tholen
Herman Tiggelman
Vakgarage Heinneman
Eric Viester
Simon Vos
Jan Wiltjer
D.E. Woortman
Max en Manuela
Jelte Bos
Ronald en Janet Folkersma
Jack Hamelink
Mts. De Boer-Miedema
Arwen en Tineke

X