‘Club van 50’

Het doel van het oprichten van een ’Club van 50’ is het genereren van extra inkomsten voor de voetbalvereniging SGV. Van de inkomsten worden voorzieningen gefinancierd die op een andere manier niet door de vereniging kunnen worden betaald.

Het is de bedoeling dat ieder lid van de ’Club van 50’ per jaar 50 euro inlegt. Het geld zal niet terechtkomen in de clubkas, maar wordt gereserveerd op de rekening van de penningmeester.

Er vindt 1x per jaar een vergadering plaats met de leden van de ’Club van 50’. Daar wordt verantwoording afgelegd over het door SGV gevoerde beleid en wordt afgesproken op welke wijze het geld van de ’Club van 50’ zal worden besteed.

De namen van de leden van de ’Club van 50’ staan op een apart gemaakt bord, die voor iedereen zichtbaar in de kantine hangt.

Voorzieningen die hiervan eventueel kunnen worden gefinancierd zijn:

  • Jeugdactiviteiten
  • Nieuwe trainingsfaciliteiten
  • Onderhoud accommodatie

Inmiddels zijn er een aantal voorzieningen met het geld van de ’Club van 50’ gerealiseerd:

  • Nieuwe ballenvangers
  • Nieuwe TV
  • Jeugdactiviteiten

Draagt u de voetbalvereniging SGV ook een warm hart toe, word dan ook lid van de ’Club van 50’, want zonder uw bijdrage zullen bepaalde voorzieningen en activiteiten nooit gerealiseerd kunnen worden.

Wilt u toetreden tot de ’Club van 50’ of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Manuela Overgaauw, tel (060 15 45 68 07

Huidige ledenlijst ‘Club van 50’

Mark Klooster Erik en Ingrid Fam. Haan
Vakgarage Heinneman D.E. Woortman Tjarko Starke
Henk Fokkema Jan Eggens (Br) Tom Klooster
Jan Wiltjer Kurt Ramm Wiert Schaap
J.R. Huizinga Herman en Adri F. Huizinga
Fam. H. Nijboer Klaas Kwant Marcel Joostens
Palletrecycling Noord Swaving Stalinrichting
Dierenartsenpraktijk Schildwolde W. Barels Dhr. van Tholen
Tom Bodde Jurrie Bennenga Belastingkantoor Dallinga
Roy Scheper Ronald en Janet Folkersma Tony Bos
Leyi en Paulien Hu Marcel Mooi
Spithorst Schildwolde Eric Viester
Fam. Jansma Herman Tiggelman Fokke Folkersma
Johan en Gea Ritsema Makelaardij Reilink Vastgoed Klus en Timmerbedrijf Harjo Nijboer
Sander Prins  Stephan Bakker Simon Vos
X