Bestuur

Henk Fokkema
Voorzitter
(0598) 42 26 80
Roy Scheper
Secretaris:
Marlieke Struik
Penningmeester:
Nienke de Gries
Lid
Mandy Kroeze
Lid
tel. (06) 30 79 95 79
Manuela Overgaauw
Lid
tel. (06) 15 45 68 07

Taakverdeling bestuursleden:

Henk Fokkema:
Dagelijkse leiding; accommodatie

Roy Scheper:
Dagelijkse leiding, wedstrijdzaken

Marlieke Struik:
Dagelijkse leiding, penningmeester

Nienke de Gries:
Jeugdcommissie en Activiteitencommissie

Mandy Kroeze:
Kantinezaken

Manuela Overgaauw:
Commerciële zaken, Kledingcommissie

X