Herman Schoenmaker
Voorzitter
Tel: (06) 20 43 99 49

Taken

Dagelijkse leiding
accommodatie

Roy
Scheper
Secretaris
Tel: (06) 53 44 30 86

Taken

Dagelijkse leiding
lid activiteitencommissie
(wedstrijd)secretaris

Marlieke
Struik
Penningmeester
Tel: (06) 14 93 17 99

Taken

Dagelijkse leiding
penningmeester

Jos
Hoeksema
Lid
Tel: (06) 21 18 25 18

Taken

Technische zaken,
voorzitter jeugdcommissie,
voorzitter technische commissie

Stephan
Bakker
Lid
Tel: (06) 13 70 67 81

Taken

Lid Bestuur

X